Inredning och inspiration från Inno Interiör


Innos mål är att utveckla innovativa produkter av hög kvalitet för att möta de mest krävande kraven på offentliga interiörer. "Vi tror starkt på att en bra produkt måste ge mer än ett utseende och en funktion, den måste känna sig rätt".

 

Inno Interiör är en del av Inno, Nikari, Ergonomic Office-gruppen.

Inno Interiör   Rosenlundsgatan 40   |   118 53 STOCKHOLM   |    Tel: 08-615 02 50    |   info@innointerior.se

 

Copyright © INNO NIKARI. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION

Inno, Nikari   |   Rosenlundsgatan 40   |   118 53 STOCKHOLM

 Tel: 08-615 02 50    |   info (@) innointerior.se    |   info (@) nikari.se

 

Copyright © INNO NIKARI. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION

Inno, Nikari

Rosenlundsgatan 40

118 53 STOCKHOLM

Tel: 08-615 02 50

info@innointerior.se

info@nikari.se

 

Inno Interiör

 Rosenlundsgatan 40

118 53 STOCKHOLM

 Tel: 08-615 02 50

info (@) innointerior.se

info (@) nikari.se

 

Copyright © INNO NIKARI. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION